Kiểm tra tài khoản Alpha hoàn toàn mới của chúng tôi.
Chênh lệch giá từ 0 pips.

Hiểu thêm những chi phí phổ biến liên quan đến giao dịch CFD
và cách chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.
TRẢI NGHIỆM TÀI KHOẢN ALPHA CỦA CHÚNG TÔI

Nạp & Rút tiền

Lựa chọn các phương thức nạp rút đa dạng thông qua Cổng khách hàng bảo đảm của chúng tôi.

Phương thức thanh toán đa dạng.

Cổng thông tin khách hàng an toàn.

Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các quy tắc báo cáo tiền khách hàng của nước Úc.

Rút tiền nhanh chóng.

Quá trình nạp và rút tiền dễ dàng.

Giữ Tập Trung, Luôn Thúc Đẩy --- FXTRADING.com

Bạn muốn tìm cách nắm bắt chi phí để giao dịch thành công?
  • Cách thức nạp tiền
  • Cách thức rút tiền

1

Đăng nhập

vào Cổng thông tin khách hàng an toàn và nhấp vào nút “Gửi tiền”

2

Lựa chọn

phương thức gửi tiền

3

Nhập lượng

bạn muốn gửi tiền, sau đó gửi yêu cầu

4

Số tiền mong muốn

sẽ được thêm vào tài khoản giao dịch của bạn

THẺ TÍN DỤNG
Cách thức Tiền tệ có sẵn Chi phí Mức nạp tối thiểu Thời gian đợi Nạp tài khoản

Tất cả các ngoại
tệ phổ biến
Miễn phí
Tối thiểu 200 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khác
Tức thì

USD, EUR, GBP,
AUD, THB,
VND, MYR, IDR
Miễn phí
Tối thiểu 200 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khác
Tức thì

USD, EUR, GBP,
AUD, THB,
VND, MYR, IDR
Miễn phí
Tối thiểu 200 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khác
Tức thì
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Cách thức Tiền tệ có sẵn Chi phí Mức nạp tối thiểu Thời gian đợi Nạp tài khoản

USD, EUR, GBP,
AUD, CAD
Miễn phí
Tối thiểu 200 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khá
Tức thì

CNY
Miễn phí
Tối thiểu 200 USD
Tức thì

THB, VND,
MYR, IDR
Miễn phí
Tối thiểu 200 USD
Tức thì

AUD
Miễn phí
Tối thiểu 200 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khá
Tức thì
CHUYỂN KHOẢN NG N HÀNG QUỐC TẾ
Cách thức Tiền tệ có sẵn Chi phí Mức nạp tối thiểu Thời gian đợi Nạp tài khoản

USD, EUR, GBP,
AUD, CAD, HKD,
JPY,NZD, SGD
Tùy thuộc vào ngân hàng
Tối thiểu 200 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khá
2-3 ngày
CHUYỂN KHOẢN NG N HÀNG ĐỊA PHƯƠNG
Cách thức Tiền tệ có sẵn Chi phí Mức nạp tối thiểu Thời gian đợi Nạp tài khoản

USD, AUD, HKD,
SGD, VND,
MYR, IDR
Miễn phí
Tối thiểu 200 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khá
1-2 Ngày

1

Đăng nhập

vào Cổng thông tin khách hàng an toàn và nhấp vào nút “Rút tiền”

2

Lựa chọn

phương thức rút tiền

3

Nhập số tiền

bạn mong muốn rút, sau đó gửi yêu cầu

4

Số tiền được yêu cầu

sẽ được trừ vào tài khoản giao dịch của bạn và trả lại cho bạn

THẺ TÍN DỤNG
Cách thức Tiền tệ có sẵn Chi phí Mức rút tối thiểu Thời gian đợi Rút khỏi tài khoản
Tất cả các ngoại
tệ phổ biến
Miễn phí
Tối thiểu 100 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khác
Tức thì

USD, EUR, GBP,
AUD, THB,
VND, MYR, IDR
Miễn phí
Tối thiểu 100 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khác
Xử lý trong vòng 24
tiếng. Về tài khoản trong
3-5 ngày hành chính

USD, EUR, GBP,
AUD, THB,
VND, MYR, IDR
Miễn phí
Tối thiểu 100 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khác
Xử lý trong vòng 24
tiếng. Về tài khoản trong
3-5 ngày hành chính
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Cách thức Tiền tệ có sẵn Chi phí Mức rút tối thiểu Thời gian đợi Rút khỏi tài khoản

USD, EUR, GBP,
AUD, CAD
Miễn phí
Tối thiểu 100 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khác
Xử lý trong vòng 24
tiếng. Về tài khoản trong
3-5 ngày hành chính
CHUYỂN KHOẢN NG N HÀNG QUỐC TẾ
Cách thức Tiền tệ có sẵn Chi phí Mức rút tối thiểu Thời gian đợi Rút khỏi tài khoản

USD, EUR, GBP,
AUD, CAD, HKD,
, JPY, NZD, SGD
Tùy thuộc vào ngân hàng
Miễn phí
2-3 Ngày hành chính
CHUYỂN KHOẢN NG N HÀNG ĐỊA PHƯƠNG
Cách thức Tiền tệ có sẵn Chi phí Mức rút tối thiểu Thời gian đợi Rút khỏi tài khoản

USD, EUR, GBP,
AUD, CAD,
HKD
Miễn phí
Tối thiểu 100 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khác
1-2 Ngày hành chính

CNY
Miễn phí
Tối thiểu 100 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khác
1-2 Ngày hành chính

THB, MYR,
VND, IDR
Miễn phí
Tối thiểu 100 USD;
giá trị tương đương
bằng tiền tệ khác
1-2 Ngày hành chính

Hỏi & Đáp:

Bạn có thể gửi tiền vào tài khoản của mình thông qua cổng khách hàng của FXTRADING.com. Đăng nhập vào cổng khách hàng (góc trên cùng bên phải trên trang chủ của chúng tôi), nhấp vào “Tùy chọn cấp vốn” cho tài khoản bạn muốn cấp vốn, chọn phương thức cấp vốn và sau đó gửi tiền.

Yêu cầu rút tiền có thể được nộp qua cổng khách hàng trên FXTRADING.com. Đăng nhập vào cổng khách hàng, nhấp vào “tùy chọn cấp vốn”, chọn rút tiền và sau đó điền vào chi tiết ngân hàng của bạn.

Số tiền gửi tối thiểu cho Tài khoản Chuẩn là 200 USD và số tiền gửi tối thiểu cho Tài khoản Nguyên là 1000 USD. Tuy nhiên, không có giới hạn trên cho việc rút tiền, số tiền rút tối thiểu là 100 USD.

Được. Bạn có thể gửi vào tài khoản số dư âm của mình.

Không. Bạn không thể chuyển sang tài khoản giao dịch của khách hàng khác. Thanh toán của bên thứ ba hoặc chuyển khoản giữa hai bên không được phép.

Được. Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch này sang tài khoản giao dịch khác dưới cùng tên và cùng cơ sở tiền tệ.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Mở tài khoản chỉ mất khoảng 3 phút.

请填写以下表格获取更多信息