Deposit and Withdrawal | FXTRADING.com - Vietnamese

Phương thức nạp/rút tiền

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều phương thức nạp tiền thông qua các cổng thông tin khách hàng an toàn của chúng tôi.Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tiền vốn của khách hàng Úc, tiền vốn của tất cả khách hàng được đối chiếu mỗi ngày trên các tài khoản ủy thác riêng biệt.Chúng tôi đã chọn một trong những ngân hàng lớn nhất của Úc để lưu giữ tiền của khách hàng đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo rằng tiền của khách hàng được bảo vệ ở mức cao nhất.

Khách hàng của FXTRADING.com có ​​thể mở tài khoản giao dịch, gửi tiền và rút tiền bằng các loại tiền tệ cơ bản sau:

USD
Đô la Mỹ

EUR
Euro

GBP
Bảng Anh

AUD
Đô la Úc
Step 1 Đăng nhập
vào tài khoản và bấm vào nút nạp tiền
Step 2 Chọn
phương thức nạp tiền
Step 3 Nhập
số tiền bạn muốn nạp và gửi yêu cầu
Step 4 Số tiền nạp sẽ được nạp
vào trong tài khoản giao dịch của bạn

Phương thức nạp tiền

Thẻ tín dụng
Phương thức nạp tiền Chọn loại tiền tệ Phí thủ tục Số tiền nạp tối thiểu Thời gian Nạp tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả Tối thiểu 5 USD hoặc đồng tiền có giá trị tương đương khác Nhanh chóng Nạp tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả Tối thiểu 5 USD hoặc đồng tiền có giá trị tương đương khác Nhanh chóng Nạp tiền
Thanh toán điện tử
Phương thức nạp tiền Chọn loại tiền tệ Phí thủ tục Số tiền nạp tối thiểu Thời gian Nạp tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả Tối thiểu 5 USD hoặc đồng tiền có giá trị tương đương khác Nhanh chóng Nạp tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả Tối thiểu 5 USD hoặc đồng tiền có giá trị tương đương khác Nhanh chóng Nạp tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả Tối thiểu 5 USD hoặc đồng tiền có giá trị tương đương khác Nhanh chóng Nạp tiền
Chuyển khoản ngân hàng
Phương thức nạp tiền Chọn loại tiền tệ Phí thủ tục Số tiền nạp tối thiểu Thời gian Nạp tiền
USD, EUR, GBP, AUD Tương đương 15 AUD 200 2-5 ngày làm việc Nạp tiền
Chuyển khoản ngân hàng nội địa
Phương thức nạp tiền Chọn loại tiền tệ Phí thủ tục Số tiền nạp tối thiểu Thời gian Nạp tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả 200 1-2 ngày làm việc Nạp tiền
Step 1 Đăng nhập
to the Secure Client Portal and click on the Withdrawals button
Step 2 Chọn
phương thức rút tiền
Step 3 Nhập
số tiền muốn rút và nhấn gửi
Step 4 Số tiền muốn rút
sẽ được khấu trừ từ tài khoản giao dịch của bạn và gởi về cho bạn

Lựa chọn phương thức rút tiền

Thẻ tín dụng
Phương thức nạp tiền Chọn loại tiền tệ Phí thủ tục Số tiền rút tối thiểu Thời gian Rút tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả Tối thiểu 5 USD hoặc đồng tiền có giá trị tương đương khác Thực hiện trong vòng 24 giờ Withdraw
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả Tối thiểu 5 USD hoặc đồng tiền có giá trị tương đương khác Thực hiện trong vòng 24 giờ Withdraw
ELECTRONIC PAYMENT
Phương thức nạp tiền Chọn loại tiền tệ Phí thủ tục Số tiền rút tối thiểu Thời gian Rút tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả Tối thiểu 5 USD hoặc đồng tiền có giá trị tương đương khác Thực hiện trong vòng 24 giờ Rút tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả Tối thiểu 5 USD hoặc đồng tiền có giá trị tương đương khác Thực hiện trong vòng 24 giờ Rút tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả Tối thiểu 5 USD hoặc đồng tiền có giá trị tương đương khác Thực hiện trong vòng 24 giờ Rút tiền
BANK WIRE TRANSFER
Phương thức nạp tiền Chọn loại tiền tệ Phí thủ tục Số tiền rút tối thiểu Thời gian Rút tiền
USD, EUR, GBP, AUD $15 AUD Equivalent EUR 50 2-5 ngày làm việc Rút tiền
LOCAL BANK TRANSFER
Phương thức nạp tiền Chọn loại tiền tệ Phí thủ tục Số tiền rút tối thiểu Thời gian Rút tiền
USD, EUR, GBP, AUD Sàn trả EUR 50 2-5 ngày làm việc Rút tiền