Kiểm tra tài khoản Alpha hoàn toàn mới của chúng tôi.
Chênh lệch giá từ 0 pips.

Hiểu thêm những chi phí phổ biến liên quan đến giao dịch CFD
và cách chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.
TRẢI NGHIỆM TÀI KHOẢN ALPHA CỦA CHÚNG TÔI

GỌI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Dịch vụ khách hàng

AU Tel Free Call: 1800 FXTRADING
AU Địa phương: 02 8039 7366
Quốc tế: +61 (0) 280397366

Bán hàng / Tài khoản mới

Cuộc gọi miễn phí của AU Tel: 1800 FXTRADING
AU Địa phương: 02 8039 7366
Quốc tế: +61 (0) 280397366

Trụ sở

Văn phòng Chính

Tầng 27, 25 Bligh Street Sydney NSW 2000 Úc

Đường bưu điện

Tầng 27, 25 Bligh Street Sydney NSW 2000 Úc

Sẵn sàng để bắt đầu?

Mở tài khoản chỉ mất khoảng 3 phút.

请填写以下表格获取更多信息