Refer A Friend | FXTRADING.com - Vietnamese

Mời bạn bè

Giới thiệu bạn bè và nhận tiền hoa hồng $ 200 khi họ nạp $ 1000

Chỉ cần giới thiệu bạn bè để nhận 200 đô la cho mỗi lượt giới thiệu ngay khi họ gửi 1000 đô la vào tài khoản giao dịch của riêng họ. Không có giới hạn về số lượng giới thiệu đề xuất. Điều kiện và điều khoản áp dụng. Điều kiện và điều khoản áp dụng.

Tham gia đề nghị này

Nhận 200 USD cho mỗi lượt đề xuất

Chúng tôi sẽ thanh toán vào tài khoản giao dịch của bạn 200 đô la mỗi lần bạn giới thiệu một người bạn đến sàn giao dịch của chúng tôi sau khi họ nạp 1000 đô la. Không có giới hạn về số lượng đề xuất bạn bè. Điều khoản và điều kiện áp dụng.

Thanh toán vào tài khoản giao dịch

Hoa hồng đề xuất 200 đô la sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản giao dịch của bạn. Bạn có thể sử dụng số tiền này để giao dịch. Đây là một khoản tín dụng không thể rút.

Có thể rút lợi nhuận

Bất kỳ lợi nhuận nào bạn kiếm được trong tài khoản giao dịch đều có thể dễ dàng rút về tài khoản ngân hàng bạn đã đăng ký với chúng tôi.

Áp dụng cho khách hàng mới

Ưu đãi đề xuất bạn bè áp dụng cho tất cả các khách hàng mới mở tài khoản.  Đọc Điều khoản & Điều kiện tại đây.