10% Credit bonus | FXTRADING.com - Vietnamese

Tiền bonus/ Tiền thưởng 10%

Thưởng 10% khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch

Chúng tôi tặng ngay 10% tiền thưởng nếu số tiền nạp mới của bạn lên tới 50,000 đô la (tối đa 5,000 đô la) vào tài khoản giao dịch của bạn. Bạn có thể sử dụng số tiền thưởng này để giao dịch và kiếm lợi nhuận rồi rút tiền lãi về tài khoản của mình. Điều kiện và điều khoản áp dụng.

Đăng ký ngay

Phương thức nạp tiền

Bạn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để nạp tiền vào tài khoản như Internet banking, thẻ tín dụng, ví điện tử…

10% thưởng tín dụng

Số tiền thưởng 10% sẽ được tự động ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn ngay khi bạn đăng ký và nạp tiền. Bạn có thể nhận tiền thưởng tín dụng cho mỗi lần nạp tiền với giá trị tối thiểu là 1000 usd. Giá trị tiền thưởng tín dụng tích lũy tối đa là 5000 usd.

Có thể rút tiền lợi nhuận

Bạn có thể dễ dàng rút tất cả số lợi nhuận bạn kiếm được trong tài khoản giao dịch của bạn về tài khoản ngân hàng.

Có hiệu lực với các khách hàng nạp tiền mới

Phần thưởng 10% áp dụng cho tất cả các khách hàng mở tài khoản Standard thật hoặc tài khoản PRO thật và thực hiện nạp tiền với giá trị trên 1000 usd. Đọc Điều khoản & Điều kiện tại đây..