Product Schedule | FXTRADING.com - Vietnamese

Kế hoạch sản phẩm

Chúng tôi sẵn sàng giới thiệu với cộng đồng giao dịch về mức chênh lệch cực kỳ hấp dẫn về ngoại hối, Chỉ số, Chứng khoán và Hàng hóa.

  • Hơn 40 sản phẩm (ngoại hối, CFD, Kim loại, Hàng hóa & Chỉ số)
  • Spread từ 0,0  
  • Đòn bẩy tối đa 400: 1

Danh sách sản phẩm

Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin về các sản phẩm được cung cấp trong tài khoản giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng tham khảo danh sách sản phẩm của chúng tôi.

Forex Pro
Biểu tượngquy mô hợp đồngtiền ký quỹSpreadhoa hồng trên mỗi giao dịchMinimum Trading SizeMaximum Trading SizeTrading Step Sizegiờ giao dịch (giờ MT4)
AUDCHF.pro100,000AUDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
AUDJPY.pro100,000AUDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
AUDNZD.pro100,000AUDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
AUDNZD.pro100,000AUDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
AUDUSD.pro100,000AUDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
CADCHF.pro100,000CADRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
CADJPY.pro100,000CADRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
CHFJPY.pro100,000CHFRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURAUD.pro100,000EURRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURCAD.pro100,000EURRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURCHF.pro100,000EURRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURGBP.pro100,000EURRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURJPY.pro100,000EURRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURNOK.pro100,000EURRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURNZD.pro100,000EURRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURSEK.pro100,000EURRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURSGD.pro100,000EURRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURUSD.pro100,000EURRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPAUD.pro100,000GBPRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPCAD.pro100,000GBPRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPCHF.pro100,000GBPRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPJPY.pro100,000GBPRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPNZD.pro100,000GBPRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPUSD.pro100,000GBPRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
NZDCAD.pro100,000NZDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
NZDCHF.pro100,000NZDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
NZDJPY.pro100,000NZDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
NZDUSD.pro100,000NZDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
SGDJPY.pro100,000SGDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDCAD.pro100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDCHF.pro100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDCNH.pro100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDHKD.pro100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDJPY.pro100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDMXN.pro100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDNOK.pro100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDSEK.pro100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDSGD.pro100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDTRY.pro100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDZAR.pr100,000USDRaw spread từ 0 Pips$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
Kim loại pro
Biểu tượngquy mô hợp đồngtiền ký quỹSpreadhoa hồng trên mỗi giao dịchMinimum Trading SizeMaximum Trading SizeTrading Step Sizegiờ giao dịch (giờ MT4)
GOLD.pro100USDBiến đổi$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 01:01-23:59, Friday 01:01-23:57
SILVER.pro5,000USDBiến đổi$3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)0.011000.01Monday-Thursday 01:01-23:59, Friday 01:01-23:57
Chỉ số pro
Biểu tượngquy mô hợp đồngtiền ký quỹSpreadhoa hồng trên mỗi giao dịchMinimum Trading SizeMaximum Trading SizeTrading Step Sizegiờ giao dịch (giờ MT4)
CAC40.pro1EURBiến đổikhông12501Monday-Friday 09:00-23:00
DAX30.pro1EURBiến đổikhông12501Monday-Friday 03:15-23:00
DOW30.pro1USDBiến đổikhông12501Monday-Friday 01:00-23:15,23:30-24:00
ESTOX50.pro1EURBiến đổikhông12501Monday-Friday 03:15-23:00
FTSE100.pro1GBPBiến đổikhông12501Monday-Friday 03:00-23:00
HSI50.pro1HKDBiến đổikhông12501Monday-Friday 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00
NAS100.pro1USDBiến đổikhông12501Monday-Friday 01:00-23:15,23:30-24:00
NK225.pro1JPYBiến đổikhông12501Monday-Friday 01:00-24:00
SP500.pro1USDBiến đổikhông12501Monday-Friday 01:00-23:15,23:30-24:00
SPI200.pro1USDBiến đổikhông12501Monday-Friday 02:50-09:30,10:10-24:00
Commodities Pro
Biểu tượngquy mô hợp đồngtiền ký quỹSpreadhoa hồng trên mỗi giao dịchMinimum Trading SizeMaximum Trading SizeTrading Step Sizegiờ giao dịch (giờ MT4)
WTI.pro100USDBiến đổikhông0.011000.01Monday-Friday 01:00-24:00
BRENT.pro100USDBiến đổikhông0.011000.01Monday-Friday 03:05-24:00
Forex Standard
Biểu tượngquy mô hợp đồngtiền ký quỹSpreadhoa hồng trên mỗi giao dịchMinimum Trading SizeMaximum Trading SizeTrading Step Sizegiờ giao dịch (giờ MT4)
AUDCHF100,000AUDbiến từ 1 Pipskhông0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
AUDJPY100,000AUDbiến từ 1 Pipskhông0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
AUDNZD100,000AUDbiến từ 1 Pipskhông0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
AUDNZD100,000AUDbiến từ 1 Pipskhông0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
AUDUSD100,000AUDbiến từ 1 Pipskhông0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
CADCHF100,000CADbiến từ 1 Pipskhông0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
CADJPY100,000CADbiến từ 1 Pipskhông0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
CHFJPY100,000CHFbiến từ 1 PipsNone0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURAUD100,000EURbiến từ 1 PipsNone0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURCAD100,000EURbiến từ 1 PipsNone0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURCHF100,000EURbiến từ 1 PipsNone0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURGBP100,000EURbiến từ 1 PipsNone0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURJPY100,000EURbiến từ 1 PipsNone0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURNOK100,000EURbiến từ 1 PipsNone0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURNZD100,000EURbiến từ 1 PipsNone0.01 1000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURSEK100,000EURbiến từ 1 PipsNone0.011000.01 Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURSGD100,000EURbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
EURUSD100,000EURbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPAUD100,000GBPbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPCAD100,000GBPbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPCHF100,000GBPbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPJPY100,000GBPbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPNZD100,000GBPbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
GBPUSD100,000GBPbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
NZDCAD100,000NZDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
NZDCHF100,000NZDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
NZDJPY100,000NZDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
NZDUSD100,000NZDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
SGDJPY100,000SGDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDCAD100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDCHF100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDCNH100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDHKD100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDJPY100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDMXN100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDNOK100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDSEK100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDSGD100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDTRY100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
USDZAR100,000USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
Kim loại tiêu chuẩn
Biểu tượngquy mô hợp đồngtiền ký quỹSpreadhoa hồng trên mỗi giao dịchMinimum Trading SizeMaximum Trading SizeTrading Step Sizegiờ giao dịch (giờ MT4)
GOLD100USDbiến từ 10 centsNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
SILVER5,000USDbiến từ 1 centNone0.011000.01Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:57
Chỉ số tiêu chuẩn
Biểu tượngContract Sizetiền ký quỹSpreadhoa hồng trên mỗi giao dịchMinimum Trading SizeMaximum Trading SizeTrading Step Sizegiờ giao dịch (giờ MT4)
CAC401EURbiến từ 0.5 PipsNone12501Monday-Friday 09:00-23:00
DAX301EURbiến từ 0.5 PipsNone12501Monday-Friday 03:15-23:00
DOW301USDbiến từ 0.5 PipsNone12501Monday-Friday 01:00-23:15,23:30-24:00
ESTOX501EURbiến từ 0.5 PipsNone12501Monday-Friday 03:15-23:00
FTSE1001GBPbiến từ 0.5 PipsNone12501Monday-Friday 03:00-23:00
HSI501HKDbiến từ 0.5 PipsNone12501Monday-Friday 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00
NAS1001USDbiến từ 0.5 PipsNone12501Monday-Friday 01:00-23:15,23:30-24:00
NK2251JPYbiến từ 0.5 PipsNone12501Monday-Friday 01:00-24:00
SP5001USDbiến từ 0.5 PipsNone12501Monday-Friday 01:00-23:15,23:30-24:00
SPI2001USDbiến từ 0.5 PipsNone12501Monday-Friday 02:50-09:30,10:10-24:00
Hàng hóa tiêu chuẩn
Biểu tượngquy mô hợp đồngtiền ký quỹSpreadhoa hồng trên mỗi giao dịchMinimum Trading SizeMaximum Trading SizeTrading Step Sizegiờ giao dịch (giờ MT4)
WTI100USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 01:01-23:59, Friday 01:01-23:57
BRENT100USDbiến từ 1 PipsNone0.011000.01Monday-Thursday 01:01-23:59, Friday 01:01-23:57