Prime Services | FXTRADING.com - Vietnamese

Dịch vụ hàng đầu

Chênh lệch hàng đầu trong ngành & Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1

Có được quyền truy cập thị trường trực tiếp vào nhóm thanh khoản, được giao dịch trên các mức chênh lệch cực kỳ thấp từ các tổ chức cấp 1. Thông qua kỹ thuật tổng hợp tiên tiến và công nghệ định tuyến đơn hàng thông minh, bạn sẽ có được giao dịch tối ưu nhất.

Tư vấn về giải pháp chính của chúng tôi

Giải pháp thanh khoản chính

FXTRADING.com cung cấp các giải pháp thực hiện bán buôn và thanh khoản cho các nhà môi giới bán lẻ, quỹ phòng hộ và ngân hàng thị trường mới nổi.

Dịch vụ môi giới chính

Chúng tôi có mối quan hệ với các ngân hàng cấp 1 và các nhà cung cấp phi thanh khoản, các mối quan hệ môi giới chính và các nhà cung cấp công nghệ.

Tích hợp bên thứ 3

Có được quyền truy cập vào FXTRADING.com , kết nối hệ thống các đối tác và bên thứ ba API, cung cấp giải pháp cho nền tảng và thanh khoản.

Cơ chế API FX & CFD

Tính năng API của FXTRADING.com hỗ trợ giao dịch theo thời gian thực, không trì hoãn đồng thời tự động hóa các giao dịch ngoại hối, kim loại quý và CFDs của bạn.