Contact | FXTRADING.com - Vietnamese

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ trực tuyến

Gửi tin nhắn cho chăm sóc khách hàng

Bấm vào đây để gửi tin nhắn cho chúng tôi

Chăm sóc khách hàng trực tuyến

Bấm vào đây để trò chuyện với chúng tôi

Gửi tin nhắn Facebook

Bấm vào đây để trò chuyện trên Messenger (sắp có)

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Số điện thoại miễn phí Úc: 1800 FXTRADING

Số điện thoại địa phương: 02 8039 7366

Intl: +61 (0) 2 8039 7366

Nhân viên kinh doanh/ Tài khoản mới

Số điện thoại miễn phí Úc: 1800 FXTRADING

Số điện thoại địa phương: 02 8039 7366

Intl: +61 (0) 2 8039 7366

Địa chỉ

Trụ sở chính

Level 27, 25 Bligh Street Sydney NSW 2000 Australia

Địa chỉ gửi thư bưu điện

Level 27, 25 Bligh Street Sydney NSW 2000 Australia