Compare Trading Accounts | undefinedSite Title

So sánh các loại tài khoản

Chúng tôi cung cấp các loại tài khoản giao dịch khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn có thể chọn tài khoản giao dịch phù hợp với mình nhất.

Lựa chọn đơn vị tiền tệ cơ sở USD, EUR, GBP, AUD, NZD, SGD, CAD
Chênh lệch Chênh lệch gốc của mỗi cặp tiền từ 0 pips
Phí $3.50 USD PER LOT / PER SIDE ($3.5 AUD, €3.00 EUR, £3.00 GBP, $3.50 SGD, $3.50 NZD, $3.50 CAD)
Đòn bẩy 100:1 200:1 400:1 500:1
Tiền nạp tối thiểu $1000
Sản phẩm Ngoại hối, kim loại, Tiền điện tử, năng lượng và chỉ số
Nền tảng Desktop MT4, Mobile MT4, Web Trader MT4
Khối lượng giao dịch tôi thiểu 0.01 Lots
Phí qua đêm Phí qua đêm cho tài khoản chuyên nghiệp
Điều kiện giao dịch Xem điều kiện giao dịch trong kế hoạch sản phẩm tại đây
Lựa chọn đơn vị tiền tệ cơ sở USD, EUR, GBP, AUD, NZD, SGD, CAD
Chênh lệch Chênh lệch chỉ từ 1 pips
Phí Không
Đòn bẩy 100:1 200:1 400:1 500:1
Tiền nạp tối thiểu $200
Sản phẩm Ngoại hối, kim loại, Tiền điện tử, năng lượng và chỉ số
Nền tảng Desktop MT4, Mobile MT4, Web Trader MT4
Khối lượng giao dịch tôi thiểu 1 Micro Lot (0.01 Lots)
Phí qua đêm Tùy từng nền tảng
Điều kiện giao dịch Xem điều kiện giao dịch trong kế hoạch sản phẩm tại đây