About fxtrading.com | FXTRADING.com - Vietnamese

Về FXTRADING.com

Thuộc sở hữu và giám sát của Úc

FXTRADING.com là một nhà môi giới ngoại hối của Úc được giám sát bởi ASIC, có trụ sở tại Sydney Úc.

FXTRADING.com đặt trụ sở tại Úc không chỉ vì Úc có môi trường tài chính, kinh tế và chính trị hùng mạnh. Mà còn vì cơ chế quản lý chặt chẽ của bộ tài chính và thành tích hoạt động tốt trong thời gian dài của họ. Úc cũng rất được tin tưởng và đánh giá cao bởi các doanh nhân và nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Tại sao lại chọn một nhà môi giới ngoại hối Úc?

Luật pháp Úc yêu cầu các công ty tài chính phải để tiền của khách hàng vào một tài khoản ủy thác riêng biệt, điều này sẽ tăng mức độ bảo vệ cao hơn cho vốn của bạn. Các nhà môi giới Úc được phép cung cấp các sản phẩm giao dịch của CFD và các sản phẩm giao dịch ngoài như vàng, dầu, và có thể cung cấp đòn bẩy giao dịch lên đến 400 lần.

Úc đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và gần như không hề bị ảnh hưởng, điều này đã nâng cao danh tiếng của ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc) trong các cơ quan giám sát quản lý dịch vụ tài chính ở các nước khác.Tất cả các nhà môi giới dưới sự giám sát quản lý của ASIC phải có giấy phép dịch vụ tài chính (AFSL) và buộc phải giám sát chặt chẽ thực thi một loạt các hạn chế kinh doanh, bao gồm:

1) Tài khoản vốn của khách hàng phải được tách riêng

Các nhà môi giới ngoại hối của Úc phải để tiền của khách hàng vào một tài khoản ủy thác riêng biệt trong nước Úc.Điều này có nghĩa là các nhà môi giới ngoại hối không thể sử dụng tiền của khách hàng để giao dịch hoặc duy trì vị thế giao dịch của mình.Tiền của khách hàng chỉ có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ của khách hàng và hoạt động lãi lỗ hàng ngày.

2) Đào tạo nhân viên

Các nhân viên và chủ sở hữu của các nhà môi giới ngoại hối Úc phải đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo tối thiểu do ASIC đặt ra.

3) Kế toán 

Úc có các yêu cầu nghiêm ngặt về kế toán và kiểm toán của các công ty tài chính bao gồm các nhà môi giới ngoại hối. Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn kế toán, kiểm toán và phải tuân thủ nghiêm ngặt.

4) Rà soát quản lý rủi ro

ASIC kiểm tra định kỳ các nhà môi giới, thử khả năng chịu áp lực của họ trong các tình huống hoạt động khác nhau.Mỗi nhà môi giới đều được yêu cầu chuẩn bị một số tiền dữ trữ tối thiểu.

  • Simply Fill In Your Details Below To Receive Your Trading Platform