Kiểm tra tài khoản Alpha hoàn toàn mới của chúng tôi.
Chênh lệch giá từ 0 pips.

Hiểu thêm những chi phí phổ biến liên quan đến giao dịch CFD
và cách chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.
TRẢI NGHIỆM TÀI KHOẢN ALPHA CỦA CHÚNG TÔI

Thuộc sở hữu Quốc gia Úc & Quản lý Toàn Cầu

FXTRADING.com, tiền thân là Rubix FX được thành lập vào năm 2014 tại Sydney Australia. Chúng tôi được thành lập với một nhóm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về thị trường tài chính trên các lĩnh vực khác nhau trong ngành. Về cốt lõi, các chuyên gia của chúng tôi không chỉ mang đến kinh nghiệm quý báu về quản lý rủi ro, công nghệ, dịch vụ mà còn tập trung vào các giá trị cốt lõi trong không gian liêm chính, minh bạch, siêng năng và tuân thủ.

Tại FXTRADING.com, tất cả tiền của khách hàng bán lẻ được giữ trong một tài khoản ủy thác riêng của khách hàng và chúng tôi thực hiện các cuộc kiểm toán độc lập thường xuyên đối với các thỏa thuận tài chính và tuân thủ của chúng tôi để đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định.

Quy định: Hoàn toàn tuân thủ cấp phép toàn cầu

Châu Úc

Gleneagle Securities (Aust) Pty Limited, ABN 58 136 930 526, giao dịch với tên FXTRADING.com được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) ủy quyền và quản lý để vận hành một doanh nghiệp dịch vụ tài chính tại Úc theo Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL No. 337985)

Vanuatu

Gleneagle Securities Pty Ltd, giao dịch với tên FXTRADING.com được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) với Công ty số 40256 để hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính.

Quy định:

Bảo vệ tiền của khách hàng

Gleneagle Securities Pty Ltd, giao dịch với tên FXTRADING.com được quy định bởi VFSC. Tất cả tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ủy thác riêng của khách hàng với Ngân hàng Quốc gia Úc, một ngân hàng Úc được xếp hạng AA do APRA và ASIC quản lý.

Quy định:

Bảo mật thông tin cá nhân

Tại FXTRADING.com, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết một cách hợp lý cho một hoặc nhiều chức năng hoặc hoạt động của chúng tôi. Cả thông tin tài chính và thông tin cá nhân của khách hàng đều được bảo vệ cẩn thận tối đa.

Để xem chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng

Quy định:

Luật chống rửa tiền (AML)

FXTRADING.com tuân theo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. FXTRADING.com có ​​thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc ngừng giao dịch trên (các) tài khoản của bạn cho các mục đích của thủ tục.

Quy chế: Giải quyết tranh chấp

FXTRADING.com muốn biết về bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải với dịch vụ được cung cấp cho bạn, vì vậy chúng tôi có thể thực hiện các bước để giải quyết mọi vấn đề. FXTRADING.com có ​​quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ và bên ngoài để giải quyết các khiếu nại từ khách hàng nhận các dịch vụ tài chính.

Nếu bạn có khiếu nại về sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính được cung cấp cho bạn, vui lòng

Sẵn sàng để bắt đầu?

Mở tài khoản chỉ mất khoảng 3 phút.

请填写以下表格获取更多信息