Kiểm tra tài khoản Alpha hoàn toàn mới của chúng tôi.
Chênh lệch giá từ 0 pips.

Hiểu thêm những chi phí phổ biến liên quan đến giao dịch CFD
và cách chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.
TRẢI NGHIỆM TÀI KHOẢN ALPHA CỦA CHÚNG TÔI

Ký quỹ & Đòn bẩy

FXTRADING.com cung cấp khách hàng sự linh hoạt trong giao dịch với đòn bẩy lên đến 500: 1.

Đòn bẩy linh hoạt lên đến 500: 1.

Đòn bẩy động áp dụng cho tất cả khách hàng.

Bảo vệ số tài khoản dư âm.

Quản lý rủi ro trực tiếp.

Mức gọi ký quỹ thấp tới 100%.

Giao dịch với Đòn bẩy Linh hoạt tại FXTRADING.com

Giao dịch nhiều loại CFD với đòn bẩy động của chúng tôi. Đòn bẩy lên đến 500: 1 sẵn có tại FXTRADING.com.

Ký quỹ là gì và nó được tính như thế nào?

Tương tự như tài sản thế chấp, ký quỹ là số tiền cần thiết phải được gửi vào tài khoản giao dịch để mở giao dịch, thường là một phần nhỏ của chi phí thị trường cơ bản.

Ví dụ chi tiết: Mua GBP/USD

Nhà giao dịch mua 1 hợp đồng GBP/USD (một hợp đồng tương đương 100,000 GBP) với giá $ 1.2650
 •  (# hợp đồng x kích thước hợp đồng) x (giá xuất – nhập)

 • (1 x 100.000) x (1.2800 – 1.2650) = 1,500 USD

 • (# hợp đồng x hợp đồng) x (giá xuất – nhập)

 • (1 x 100.000) x ($ 1,2600 – $ 1,2650) = -500 USD

 • (# hợp đồng x kích thước hợp đồng x giá) / đòn bẩy

 • (1 x 100.000 x 1.2650) / 400

Ví dụ đơn giản: Bán USD/JPY

Nhà giao dịch bán 5 hợp đồng USD/JPY (một hợp đồng tương đương 100,000 USD) với giá 107.25 yên

 • (# hợp đồng x kích thước hợp đồng) x (giá nhập – xuất)

 • (5 x 100,000) x (106.50 – 107.25) = ¥ 375k (3,500 USD)

 • (# hợp đồng x hợp đồng) x (giá nhập – xuất)

 • (5 x 100,000) x ($ 1.2600 – $ 1.2650) = – ¥ 225k ($ 2,100)

 • (# hợp đồng x kích thước hợp đồng x giá) / đòn bẩy

 • (1 x 100,000 x 107.25) / 400 = ¥ 134.01k (316.25 USD)

Đòn bẩy là gì và nó được tính như thế nào?

Đòn bẩy là kết quả của việc sử dụng vốn vay làm nguồn vốn, cho phép các nhà giao dịch tiếp cận với các khoản vốn lớn hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy là con dao hai lưỡi, đồng thời nâng cao lợi nhuận và thua lỗ.

Tài khoản giao dịch ngoại hối $5,000 với đòn bẩy 100: 1

Nếu 2,000 đô la được sử dụng để giao dịch ngoại hối ký quỹ với đòn bẩy 100: 1, thì nhà giao dịch sẽ có số tiền là 200,000 đô la tiền tệ cơ bản.

Để tính toán số vị trí tổng:

Ký quỹ x đòn bẩy = vị trí tổng

Ký quỹ 2,000 đô la x 100 đòn bẩy = 200,000 đô la Mỹ của đồng tiền cơ bản

Gọi ký quỹ

FXTRADING.com cung cấp khách hàng mức gọi ký quỹ là 100%. Điều này có nghĩa là khi mức ký quỹ (vốn chủ sở hữu / ký quỹ) của khách hàng giảm xuống 100%, khách hàng sẽ nhận được email thông báo rằng họ không có đủ tiền để hỗ trợ các vị thế mở của mình.

Mức hoãn

Mức hoãn của FXTRADING.com dành cho khách hàng là 50%. Điều này có nghĩa là khi mức ký quỹ giảm xuống 50% (vốn chủ sở hữu / ký quỹ), các vị thế mở sẽ tự động bị đóng cho đến khi mức ký quỹ vượt quá 100%. Các giao dịch sẽ được đóng theo thứ tự lớn nhất đến nhỏ nhất, cho đến khi mức ký quỹ (ký quỹ duy trì) ở mức 100% hoặc lớn hơn.

Chức năng đòn bẩy động

Chức năng đòn bẩy động sẽ được áp dụng trên tất cả giao dịch mở với CFD Ngoại hối và vàng.

Mức đòn bẩy tại FXTRADING.com

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 2021, chức năng đòn bẩy động đã được sử dụng tại FXTRADING.com cho hai sản phẩm Ngoại hối và Vàng. Các mức đòn bẩy mặc định và số dư tài khoản tương ứng có thể được xem trong bảng dưới đây:

Chức năng Đòn bẩy Động FX và Vàng

Cấp số dư tài khoản

$0-$19,999.99

$20,000-$49,999.99

$50,000-$99,999.99

$100,000 trở lên

Đòn bẩy

500:1

300:1

200:1

100:1

Với các sản phẩm FX và Gold, chức năng đòn bẩy động hoạt động như sau:

Với các loại tài sản khác, mức đòn bẩy được cố định ở:

Mức đòn bẩy cho các tài sản khác tại FXTRADING.com

Lớp tài sản

Bạc và Năng lượng

Chia sẻ chỉ số

Hàng hóa

Tiền điện tử

Leverage

100:1

100:1

50:1

5:1

* Xin lưu ý rằng FXTRADING.com có quyền tự ý định hoạt sự điều chỉnh của đòn bẩy.

*Vui lòng xem xét tác động của các mức đòn bẩy đối với giao dịch của bạn.

Tham khảo mức Ký quỹ & Đòn bẩy FXTRADING.com

Ready to Trade?

Opening an account only takes around 3 minutes.

请填写以下表格获取更多信息