Kiểm tra tài khoản Alpha hoàn toàn mới của chúng tôi.
Chênh lệch giá từ 0 pips.

Hiểu thêm những chi phí phổ biến liên quan đến giao dịch CFD
và cách chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.
TRẢI NGHIỆM TÀI KHOẢN ALPHA CỦA CHÚNG TÔI

1

Điền thông tin cá nhân của bạn.

Truy cập trang đăng nhập và nhấp vào

2

Chọn đơn vị tiền tệ cơ bản cho tài khoản.

Nhấp vào nút "Tải lên" ở bên phải và chọn đơn vị tiền tệ

3

Upload giấy tờ cá nhân.

Chọn loại ID và tải lên ID của bạn. Nếu nội dung tải lên là hợp lệ, bạn sẽ được thông báo qua email trong vòng 24 giờ.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Mở tài khoản chỉ mất khoảng 3 phút.

请填写以下表格获取更多信息