Kiểm tra tài khoản Alpha hoàn toàn mới của chúng tôi.
Chênh lệch giá từ 0 pips.

Hiểu thêm những chi phí phổ biến liên quan đến giao dịch CFD
và cách chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.
TRẢI NGHIỆM TÀI KHOẢN ALPHA CỦA CHÚNG TÔI
Tin mới nhất
Kindly be notified that the trading hours and market session times of several trading instruments will be affected by the upcoming end of US Daylight Saving, starting from the 7th of November.
Kindly be notified that the trading hours and market session times of several trading instruments will be affected by the upcoming UK and European Daylight Saving, starting from the 1st of November.
Quý khách vui lòng được biết rằng sẽ có một số thay đổi nhỏ đối với giờ giao dịch trên một số công cụ giao dịch, trong những ngày lễ sắp tới.
Quý khách vui lòng được biết rằng sẽ có một số thay đổi nhỏ đối với giờ giao dịch trên một số công cụ giao dịch, trong những ngày lễ sắp tới.
Quý khách vui lòng được biết rằng sẽ có một số thay đổi nhỏ đối với giờ giao dịch trên một số công cụ giao dịch, trong những ngày lễ sắp tới.
Tin tức quan trọng
Quý khách vui lòng được biết rằng sẽ có một số thay đổi nhỏ đối với giờ giao dịch trên một số công cụ giao dịch, trong những ngày lễ sắp tới.
Quý khách vui lòng được biết rằng sẽ có một số thay đổi nhỏ đối với giờ giao dịch trên một số công cụ giao dịch, trong những ngày lễ sắp tới.
Quý khách vui lòng được biết rằng sẽ có một số thay đổi nhỏ đối với giờ giao dịch trên một số công cụ giao dịch, trong những ngày lễ sắp tới.
Quan hệ đối tác mới cho phép một trong những nhà môi giới tích hợp hàng đầu châu Á cung cấp thanh khoản để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch CFD.
Quý khách vui lòng được biết rằng sẽ có một số thay đổi nhỏ đối với giờ giao dịch trên một số công cụ giao dịch, trong những ngày lễ sắp tới trong suốt tháng Bảy.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Mở tài khoản chỉ mất khoảng 3 phút.

请填写以下表格获取更多信息